ארכיון הקטגוריה: נפח

המרת מידות נפח


סנטימטר מעוקב (מיליליטר או CC)
המרת סנטימטר מעוקב (מיליליטר או cc) לרגל מעוקב
המרת סנטימטר מעוקב (מיליליטר או cc) לאינצ' מעוקב
המרת סנטימטר מעוקב (מיליליטר או cc) למטר מעוקב
המרת סנטימטר מעוקב (מיליליטר או cc) למילימטר מעוקב
המרת סנטימטר מעוקב (מיליליטר או cc) לגלון אמריקאי
המרת סנטימטר מעוקב (מיליליטר או cc) לליטר (L או l)
המרת סנטימטר מעוקב (מיליליטר או CC) לפיינט אמריקאי
רגל מעוקב
המרת רגל מעוקב לסנטימטר מעוקב (מיליליטר או CC)
המרת רגל מעוקב לאינצ' מעוקב
המרת רגל מעוקב למטר מעוקב
המרת רגל מעוקב ליארד מעוקב
המרת רגל מעוקב לגלון אמריקאי
המרת רגל מעוקב לליטר
המרת רגל מעוקב לפיינט אמריקאי
אינצ' מעוקב
המרת אינצ' מעוקב לסנטימטר מעוקב (מיליליטר או CC)
המרת אינצ' מעוקב לרגל מעוקב
המרת אינצ' מעוקב למטר מעוקב
המרת אינצ' מעוקב למילימטר מעוקב
המרת אינצ' מעוקב ליארד מעוקב
המרת אינצ' מעוקב לגלון אמריקאי
המרת אינצ' מעוקב לליטר
המרת אינצ' מעוקב לפיינט אמריקאי
מטר מעוקב
המרת מטר מעוקב לסנטימטר מעוקב (מיליליטר או CC)
המרת מטר מעוקב לרגל מעוקב
המרת מטר מעוקב לאינצ' מעוקב
המרת מטר מעוקב ליארד מעוקב
המרת מטר מעוקב לגלון אמריקאי
המרת מטר מעוקב לליטר
המרת מטר מעוקב לפיינט אמריקאי
מילימטר מעוקב
המרת מילימטר מעוקב לסנטימטר מעוקב
המרת מילימטר מעוקב לאינצ' מעוקב
יארד מעוקב
המרת יארד מעוקב לסנטימטר מעוקב
המרת יארד מעוקב לרגל מעוקב
המרת יארד מעוקב לאינצ' מעוקב
המרת יארד מעוקב למטר מעוקב
המרת יארד מעוקב לגלון אמריקאי
המרת יארד מעוקב לליטר
המרת יארד מעוקב לפיינט אמריקאי
גלון אמריקאי
המרת גלון אמריקאי לסנטימטר מעוקב (מיליליטר או CC)
המרת גלון אמריקאי לרגל מעוקב
המרת גלון אמריקאי לאינצ' מעוקב
המרת גלון אמריקאי למטר מעוקב
המרת גלון אמריקאי ליארד מעוקב
המרת גלון אמריקאי לליטר
המרת גלון אמריקאי לפיינט אמריקאי
ליטר
המרת ליטר לסנטימטר מעוקב (מיליליטר או CC)
המרת ליטר לרגל מעוקב
המרת ליטר לאינצ' מעוקב
המרת ליטר למטר מעוקב
המרת ליטר ליארד מעוקב
המרת ליטר לגלון אמריקאי
המרת ליטר לפיינט אמריקאי
פיינט אמריקאי
המרת פיינט אמריקאי לסנטימטר מעוקב
המרת פיינט אמריקאי לרגל מעוקב
המרת פיינט אמריקאי לאינצ' מעוקב
המרת פיינט אמריקאי למטר מעוקב
המרת פיינט אמריקאי למילימטר מעוקב
המרת פיינט אמריקאי ליארד מעוקב
המרת פיינט אמריקאי לגלון אמריקאי
המרת פיינט אמריקאי לליטר

חזרה להמרת מידות

נפח צילינדר גליל

cylinderבחישוב נפח אם מידות האורך ומידות הרוחב ומידות הגובה מוצגות באותה יחידת מידה (למשל גם אורך וגם רוחב וגם גובה בסנטימטרים) התוצאה תהיה נפח באותה יחידת מידה בשלישית (למשל אם האורך והרוחב בסנטימטרים – שטח המעטפת יהיה בסנטימטרים מעוקבים – סמ"ק). הנחה:∏=3.14
רדיוס R
גובה L

נפח מנסרה משולשת

pritri בחישוב נפח אם מידות האורך ומידות הרוחב ומידות הגובה מוצגות באותה יחידת מידה (למשל גם אורך וגם רוחב וגם גובה בסנטימטרים) התוצאה תהיה נפח באותה יחידת מידה בשלישית (למשל אם האורך והרוחב בסנטימטרים – שטח המעטפת יהיה בסנטימטרים מעוקבים – סמ"ק).
בסיס b
גובה הבסיס h
גובה L

נפח מנסרה מלבנית

cubeבחישוב נפח אם מידות האורך ומידות הרוחב  ומידות הגובה מוצגות באותה יחידת מידה (למשל גם אורך וגם רוחב וגם גובה בסנטימטרים) התוצאה תהיה נפח באותה יחידת מידה בשלישית (למשל אם האורך והרוחב בסנטימטרים – שטח המעטפת יהיה בסנטימטרים מעוקבים – סמ"ק).
צלע a
צלע b
גובה L