ארכיון תגיות: אטמוספירה טכנית

המרת יחידות אטמוספירה טכנית

המרת אטמוספירה טכנית (at  או kgf/cm²) לפסקל (Pa או Nm²)
המרת אטמוספירה טכנית (at או kgf/cm²) לבאר (Bar)
המרת אטמוספירה טכנית (at או kgf/cm²) לאטמוספירה (atm)
המרת אטמוספירה טכנית (at או kgf/cm²) לטור (Torr)
המרת אטמוספירה טכנית (at  או kgf/cm²) פאונדאינצ' רבוע (lbf/in² או PSI)

חזרה למידות לחץ וחיזוקים