ארכיון תגיות: מטר

מטר

מטר היא יחידת מידת אורך. בלעז meter או Metre . יחידות המידה מסומנות באות m, ייצוג מספרי של עשרה מטרים למשל הוא 10m.

המידה מטר משמעת למידות נוספות שהן תולדה של המידה עצמה למשל מטר מרובע ומטר מעוקב. מטר לשניה ק"ג למטר ועוד.
במקורה , הייתה אמורה להיות המידה ייצוג של 1 חלקי 10 מליון מהמרחק בין קו המשווה לקוטב הצפוני ועודכנה עם השנים בכל מני צורות. כיום ההגדרה המדויקת ביותר על ידי איגוד המידות העולמי כמרחק אותו עובר גל אור ב1 חלקי 299,792,458 שנייה.

מקור המילה מטר הוא במדען איטלקי טיטו ליביו בוראטיני שהשתמש במונח מטרו קתוליקו שהגיע מן המונח היווני מטרון קתוליקון או מידה אוניברסלית. מאוחר יותר הוצגה המילה הצרפתית מטר- Metre.