ארכיון הקטגוריה: לחץ

המרת מידות אטמוספירה (atm)

המרת אטמוספירות (atm) לפסקל (Pa או Nm²)
המרת אטמוספירה (atm) לבאר (dyn/cm² או Bar)
המרת אטמוספירה (atm) לאטמוספירה טכנית (at או kgf/cm²)
המרת אטמוספירה (atm) לטור (Torr)
המרת אטמוספירה (atm) לפאונדאינצ' רבוע (lbf/in² או PSI)

חזרה למידות לחץ וחיזוקים

המרת מידות טור (Torr)

המרת טור (Torr) לפסקל (Pa או Nm²)
המרת טור (Torr) לבאר (dyn/cm² או Bar)
המרת טור (Torr) לאטמוספירה טכנית (at  או kgf/cm²)
המרת טור (Torr) לאטמוספירה (atm)
המרת טור (Torr) לפאונדאינצ' רבוע (lbf/in² או PSI)

חזרה למידות לחץ וחיזוקים

המרת מידות פאונדאינצ' רבוע

המרת פאונדאינצ' רבוע (lbf/in² או PSI) לפסקל (Pa או Nm²)
המרת פאונדאינצ' רבוע (lbf/in² או PSI) לבאר (dyn/cm² או Bar)
פאונדאינצ' רבוע (lbf/in² או PSI) לאטמוספירה טכנית (at או kgf/cm²)
המרת פאונדאינצ' רבוע (lbf/in² או PSI) לאטמוספירה (atm)
המרת פאונדאינצ' רבוע (lbf/in² או PSI) לטור (Torr)
חזרה לרשימת יחידות לחץ וחיזוק

חזרה למידות לחץ וחיזוקים

המרת יחידות אטמוספירה טכנית

המרת אטמוספירה טכנית (at  או kgf/cm²) לפסקל (Pa או Nm²)
המרת אטמוספירה טכנית (at או kgf/cm²) לבאר (Bar)
המרת אטמוספירה טכנית (at או kgf/cm²) לאטמוספירה (atm)
המרת אטמוספירה טכנית (at או kgf/cm²) לטור (Torr)
המרת אטמוספירה טכנית (at  או kgf/cm²) פאונדאינצ' רבוע (lbf/in² או PSI)

חזרה למידות לחץ וחיזוקים

המרת יחידות באר

המרת באר (dyn/cm² או Bar) לאטמוספירה טכנית (at או kgf/cm²)
המרת באר (dyn/cm² או Bar) לפסקל (Pa או Nm²)
המרת באר (dyn/cm² או Bar) לאטמוספירה (atm)
המרת באר (dyn/cm² או Bar) לטור (Torr)
המרת באר (dyn/cm² או Bar) לפאונדאינצ' רבוע (lbf/in² או PSI)

חזרה למידות לחץ וחיזוקים

המרת יחידות פסקל (Pa או Nm²)

המרת פסקל (Pa או Nm²) לבאר (Bar)
המרת פסקל (Pa או Nm²) לאטמוספירה טכנית (kgf/cm² או at)
המרת פסקל (Pa או Nm²) לאטמוספירות (atm)
המרת פסקל (Pa או Nm²) לטור (Torr)
המרת פסקל (Pa או Nm²) לפאונדאינצ' רבוע ((lbf/in² או PSI)

חזרה למידות לחץ וחיזוקים