ארכיון תגיות: dyn/cm²

המרת יחידות באר

המרת באר (dyn/cm² או Bar) לאטמוספירה טכנית (at או kgf/cm²)
המרת באר (dyn/cm² או Bar) לפסקל (Pa או Nm²)
המרת באר (dyn/cm² או Bar) לאטמוספירה (atm)
המרת באר (dyn/cm² או Bar) לטור (Torr)
המרת באר (dyn/cm² או Bar) לפאונדאינצ' רבוע (lbf/in² או PSI)

חזרה למידות לחץ וחיזוקים